Technologie dotřiďování skleněného odpadu

 

Sebrané neupravené sklo je dopraveno nákladními vozy na moderní třídící linky  

v Příbrami a v Novém Sedle, které následně upravují sklo dle potřeb skláren.  

Sklo je naloženo do příjmových zásobníků a dopravníkovými pásy transportováno 

do třídící linky. Zde nejprve dochází k ručnímu  třídění  a odstranění  hrubých nečistot 

( zbytky komunálního odpadu) a od dalších nežádoucích příměsí. Po ručním 

předčištění vstupují střepy do vlastní úpravny. Zde dochází k drcení a sítování střepů, 

poté jsou střepy přiváděny po dopravníkových pásech k separátorům KSP. Ve strojích

 s laserovými čidly je tříděný materiál prosvícen a v závislosti na stupni absorpce 

světla jsou z něj odloučeny zbylé nežádoucí látky KSP 

( keramika, kameny, porcelán atd.), které jsou odstraněny tlakovými tryskami. 

Zpracováním skla na  třídící lince je k dispozici materiál o velmi vysoké čistotě. Vytříděné sklo je uloženo v silech v podobě skleněného granulátu, poté je nakládáno na nákladní automobily a transportováno 

do sklářské hutě. Zde se s této suroviny vyrábí nové výrobky

( např. lahve, sklenice). Zpracovatelské technologie společnosti AMT s.r.o Příbram jsou průběžně modernizovány a koncipovány tak, aby  minimalizovaly zátěž 

na životní prostředí.

 

Kontakt

AMT s.r.o. Příbram

+420 318 474 776
+420 318 474 777

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode