Profil společnosti AMT s.r.o. Příbram

Společnost AMT s.r.o. Příbram je rodinnou českou firmou, která má dlouhodobé zkušenosti v oblasti zpracovávání  odpadu.
Na českém trhu působí již od r. 1991 
a v oblasti zpracování odpadového skla, plastu a  papíru  se řadí  k nejvýznamnějším zpracovatelům odpadů v České republice.

 

AMT s.r.o. Příbram provozuje  čtyři třídící linky na zpracování odpadových střepů na Příbramsku a Karlovarsku a vlastní  sběrný dvůr  v Praze. Na těchto linkách zpracuje ročně cca 110 000 t  skla. Upravené skleněné střepy jsou dodávány  do skláren, jako surovina pro výrobu nových skleněných výrobků ( lahví, sklenic apod.)

 

Dále společnost AMT disponuje  linkou na  třídění a lisování papíru, plastu a tetrapakub  Dolních Hbitech. Tato třídící linka je schopna zpracovat až cca 12 000t papíru a plastu ročně. Upravená surovina se následně dodává do výrobních závodů, kde je využívána k výrobě nových papírových  a plastových výrobků.

 

Na všech provozech včetně shromaždiště je k dispozici vážní zařízení pro vážení přebíraného odpadu. Společnost současně disponuje dostatečnými technickými a personálními prostředky a  je schopna zajistit trvalý a pravidelný odběr odpadů.

 

AMT s.r.o. Příbram je platným členem  sdružení České asociace odpadového hospodářství  a od roku 2002 je  zapojena do systému „recyklace odpadů „ a smluvně vázána se společností EKO-KOM a.s..

 

 

Společnost AMT s.r.o. Příbram realizuje dva projekty na snížení energetické náročnosti technologického procesu zpracování odpadu v provozovnách Dubno a Nové Sedlo.

Kontakt

AMT s.r.o. Příbram

+420 318 474 776
+420 318 474 777

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode