Profil společnosti AMT s.r.o. Příbram

Společnost AMT s.r.o. Příbram je rodinnou českou firmou, která má dlouhodobé 

zkušenosti v oblasti zpracovávání  odpadu. Na českém trhu působí již od r. 1991 

a v oblasti zpracování odpadového skla, plastu a  papíru  se řadí  k nejvýznamnějším 

zpracovatelům odpadů v České republice.

 

AMT s.r.o. Příbram provozuje  čtyři třídící linky na zpracování odpadových střepů

na Příbramsku a Karlovarsku a vlastní  sběrný dvůr  v Praze. Na těchto linkách 

zpracuje ročně cca 110 000 t  skla. Upravené skleněné střepy jsou dodávány 

do skláren, jako surovina pro výrobu nových skleněných výrobků ( lahví, sklenic apod.)

 

Dále společnost AMT disponuje  linkou na  třídění a lisování papíru, plastu 

a tetrapakub  Dolních Hbitech. Tato třídící linka je schopna zpracovat až 

cca 12 000t papíru a plastu ročně. Upravená surovina se následně dodává 

do výrobních závodů, kde je využívána k výrobě nových papírových  a plastových výrobků.

 

Na všech provozech včetně shromaždiště je k dispozici vážní zařízení pro vážení 

přebíraného odpadu. Společnost současně disponuje dostatečnými technickými 

a personálními prostředky a  je schopna zajistit trvalý a pravidelný odběr odpadů.

 

AMT s.r.o. Příbram je platným členem  sdružení České asociace odpadového 

hospodářství  a od roku 2002 je  zapojena do systému „recyklace odpadů „ 

a smluvně vázána se společností EKO-KOM a.s..

 

 

Společnost AMT s.r.o. Příbram realizuje dva projekty na snížení energetické náročnosti technologického procesu zpracování odpadu v provozovnách Dubno a Nové Sedlo.

Kontakt

AMT s.r.o. Příbram

+420 318 474 776
+420 318 474 777

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode