Technologie dotřiďování papíru

Sebraný papír se ručně dotřiďuje na třídící lince. Ze směsi se vybírají nečistoty, 

mastný a zablácený papír, který se musí odvézt na skládku, a pak jednotlivé 

druhy papíru - zejména lepenkové obaly a kartonáž, noviny, časopisy a případně 

počítačové sjetiny. Zbylá směs je tvořena nejméně kvalitním papírem. V praxi lze 

vytřídit až 23 druhů papíru. Velmi ale záleží na momentální poptávce po jednotlivých 

druzích papíru.

Papír se podle druhů lisuje do balíků a expeduje do papíren.  V současné době 

spolupracujeme s jednou z nejstarších papíren v Čechách s spol. CEREPA a.s.. 

 Lepenka a kartonáž, spolu se směsným papírem se používá na výrobu lepenek,

novinový papír se přidává do výroby nového novinového papíru. Sběrový papír 

se může jednak přidávat k papírovině vyrobené ze dřeva, nebo se používá samostatně

na výrobu papíru. Vzniká tak 100% recyklovaný papír. Navíc při použití jedné tuny 

sběrového papíru je možné uspořit až dvě tuny dřeva a 100 000 litrů vody. 

Recyklace papíru je omezená, papír je možné recyklovat až 6 x.

Kontakt

AMT s.r.o. Příbram

+420 318 474 776
+420 318 474 777

© 2014 Všechna práva vyhrazena.